СИСТЕМИЙН ШИЙДЭЛ

Байгууллагууд илүү хөдөлгөөнт, өргөн тархалттай, эмзэг өгөгдлүүдтэй болсноор дэвшилтэт өгөгдөл хамгаалах шийдлүүдийн хэрэгцээ улам бүр чухал болж байна. Аж ахуйн нэгжүүд аюулгүй байдлын дүрмэндээ өгөгдөлд тулгуурласан хандалт хийх боломжтой бөгөөд дэд бүтэц болон програмд, найдвартай хандах хандалтыг хянах хэрэгцээ тулгардаг. Бид зөвхөн өөрсдийн мэдээлэл дамжуулах итгэлцэл, үнэн зөв байдлыг бий болгож чаддаг төдийгүй эмзэг өгөгдөл нь хамгаалагдсан, хяналтанд байдаг нийтийн болон хувийн хамгаалах шийдлүүдийг санал болгодог. Хамгаалалтын төвшин өндөр байхаас гадна аж ахуйн нэгжүүд бизнесийн үр ашгийг дээшлүүлэх, маргаашийн өгөгдөл хамгаалах хэрэгцээндээ БИДНИЙ шийдлийг нийцүүлэх боломжтой юм.

БИД ХАМГИЙН ЧУХАЛ ЗҮЙЛИЙГ ХАМГААЛДАГ

Кибер гэмт хэрэгтнүүд байнга өөрийн тактикийг өөрчилдөг. Гэхдээ тэд юу хийж байгаагаа мэддэг төдийгүй “DDoS” болон “ransomware”-аар дамжуулан өгөгдлийг хулгайгаар ашиглах байдлаар хууль бус орлого олдог. Өнөөдөр өгөгдөл, програм нь аливаа аж ахуйн нэгжийн оюуны өмч, үндсэн хөрөнгө, бизнесийн хамгийн чухал зүйл юм. Кибер гэмт хэргийн салбарын тасралтгүй өөрчлөгдөж буй халдлагаас эдгээр чухал хөрөнгийг хамгаалах онцгой зорилготой.

МЭДЭЭЛЭЛ ШИФРЛЭЛТ

Өөрийн аж ахуйн нэгжийн мэдрэмтгий өгөгдөлийг хөдөлгөөнт шифрлэлтийн шийдэлтэй хамт мэдээлэл болон өгөгдөл дамжуулах шаардлага гардаг. Хакерууд, дотоод аюултай хандалт, бусад хортой кодын халдлагуудын улмаас үүсэх эрсдэлийг багасгахын тулд танай байгууллага өөрийн,виртуал,үүлэн, холимог орчны эмзэг өгөгдлийг хамгаалахын тулд шифрлэлтийг ашиглах ёстой. Үүнд өгөгдөл, вэбсайт сервер, файлын сервер, өгөгдлийн сан, сүлжээний хавсаргасан хадгалалт, түүнчлэн таны сүлжээгээр дамжиж буй өгөгдлийг агуулдаг.

ХАНДАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТ

Зах зээлд тэргүүлэгч хүчирхэг баталгаажуулалт болон тоон гарын үсэг зурах шийдлүүдтэй дижитал харилцан үйлчлэлийг хамгаалахын тулд онлайн нөөцөд аюулгүй хандалтыг идэвхжүүлэх. Хандалтын менежмент шийдэл нь үүлэн програмууд болон хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүдийн эргэн тойрон дахь хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд онлайн нөөцийн найдвартай байдлыг хангах, ажилтнууд, түншүүд болон харилцагчдын тоон харилцааг зах зээлд тэргүүлэх хүчирхэг баталгаажуулалт, тоон гарын үсэг бүхий дижитал харилцааг хамгаалах боломжийг олгодог. Бүрэн автоматжуулсан үүлд суурилсан баталгаажуулалт ба баталгаажуулалтын менежментийн платформууд нь төвөгтэй орчинд байршуулалтыг зохицуулах, удирдлагын нэмэгдэл зардлыг бууруулах, үүлэн болон үүний дотор “Public Key Infrastructure” орчинд масштаблагдсан суурийг бий болгох зорилготой юм. Компанийн мэдээллийн төв, эсвэл виртуал орчинд байрлах өргөн хүрээний баталгаажуулалтын арга, хэлбэрүүд нь аж ахуйн нэгж ямар ч програмаас аливаа аппликешнд хандах эрхийг олгодог.

КРИПТО МЕНЕЖМЕНТ

Шифрлэлтийг ашиглах үед эрсдэл нь өгөгдлөөс криптографикийн түлхүүрүүд рүү шилждэг. Түлхүүрийг найдвартай удирдах, хадгалах, ашиглах чадвар нь маш чухал юм. Хувийн түлхүүрийн хуулбарыг ашиглан халдагч, өгөгдлийг буцааж шифрлэх, хууран мэхлэх үйлдлийг үүсгэх, сертификат үүсгэх боломжтой. Өндөр баталгааны крипто менежментийн платформыг байрлуулах нь криптографикийн түлхүүрүүдийг хамгаалах хамгийн сайн арга юм. Аж ахуйн нэгжийн гол удирдлага, итгэлцлийн үндэс нь төвлөрсөн крипто нөөцийн менежмент ашиглахад тулгуурладаг.

ЗАХИАЛГА ӨГӨХ

Хэрэв та өөрт тохирсон системийн шийдлийн үйлчилгээг авахыг хүсвэл энэхүү формыг бөглөнө үү. Бид тантай түргэн шуурхай эргэн холбогдох болно. Баярлалаа.

СИСТЕМИЙН ШИЙДЭЛ