Нөхцөл шаардлагууд:

Norton Security нь PC болон MAC комьпютерүүд, Android, болон iPad, iPhone зэрэг зөөврийн төхөөрөмжүүдэд ажиллана. Зарим функц нь  iPad болон iPhone –д байхгүй ба энэ нь  Apple компанийн шаардлагын дагуу юм.

Auto-scan of apps буюу Google Play ийн аппликейшныг автоматаар шалгах горим нь Android 4.0.3 буюу түүнээс дээш  хувилбарт дэмжигдэх ба энэ нь Samsung ийн төхөөрөмжүүдэд арай өөр байна. Samsung ийн төхөөрөмжид Android 4.0.2 буюу түүнээс дээш хувилбарт дэмжигдэнэ. Дээр дурдагдсан Android ийн хувилбаруудаас өмнөх хувилбаруудад Google Play ийн Share function нь Google Play ийн аппликейшнуудыг шалгахад ашиглагдана.

Таны Нортоны захиалгын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

  • Таны захиалга онлайнаар төлбөр баталгаажсан үеээс эхлэнэ, (худалдан авалтын өөр нөхцлүүдэд мөн төлбөр баталгаажсан буюу төлөгдсөн үеээс эхлэнэ). Та Norton ийн хамгаалалтанд хамрагдахын  тулд бүх төхөөрөмжиндөө татаж авч суулгах шаардлагатай .
  • Захиалга хийснээр таны авсан Norton ийн бүтээгдэхүүн баталгаажих ба, дараа жилийн сунгалт мөн дахин захиалга хийгдсэний дараа баталгаажна.
  • Одоо байгаа үнийн дүн нь таны эхний захиалгынх ба (1 жилийн болон, 2 жилийн, таны сонгосон хувилбараар). Эхний захиалгын хугацаа дуусан сунгагдах үед тухайн үеийн үнийн ханшаар тооцогдоно. Үнийн дүн бол зах зээлийн ханшийн дагуу өөрчлөгдөж байдаг, өөрчлөлт гарсан үед бид танд мэдэгдэх болно.
  • Та өөрийн бүртгэлээ хэзээ ч цуцалж болох ба manage.norton.com болон Norton Support буюу Norton ийн тусламжийн багтай холбогдож болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг та Norton ийн веб сайтаас Norton Return Policy ийг хараарай.
  • Таны захиалга худалдаж авсан төрөл болон тооны дагуу байна. Хамгаалалтын сайжруулалт болон нэмэлт боломжууд, өөрчлөлтүүд нь Norton License Agreement буюу Norton ийн лицензийн зөвшөөрөлийн дагуу байна.

Norton Family функц нь  MAC компютерт дэмжигдэхгүй.

Norton үзүүлэлт: Norton үзүүлэлт болон системд бага ачааллах тестийг нарийн үзүүлэлтйиг доороос харна уу:

AV-TEST, Шилдэг хамгаалалт 2015 “ 2016 оны 2-р сар

AV-TEST, “Product Review and Certification Report,” March-April 2016

PassMark Software, “Consumer Security Products Performance Benchmarks (Edition 3),” February 2016

Вирусны хамгаалалтын баталгаа: Norton -ийн вирусны хамгаалалтын баталгаанд хамрагдахын тулд, таны Norton худалдан авалт захиалгын шаардлага хангах, нэг бол та Norton Small Business ашиглаж байгаа бол, та худалдаж авсан байх юмуу нэг бол сунгалтаар сунгуулах, мөн  одоо байгаагаа Norton Symantec юмуу Norton ийн албан ёсны төлөөлөгчөөс сайжруулан авсан байна. Хэрвээ та Norton суулгаад вируст өртсөн бол Norton Support тай холбоо барьж шалгуулаарай, тэгэхдээ энэ тохиолдол ихэнхдээ хэрэглэгч өөрөө хамгаалалтаа дур мэдэн унтраасанаас болж гардаг. Norton – ийн баталгааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Norton.com/guarantee хэсгээс харна уу.