ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ
ВИРУСИЙН ХАМГААЛАЛТ
ТАНЫ ТӨХӨӨРӨМЖИД

НОРТОН СЕКЬЮРИТИ
ДЕЛЮКС

Холболтын төрлөөс үл хамааран нэг шийдлээр таны олон төрлийн төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хамгийн шилдгээр хамгаалах үйлчилгээтэй

НОРТОН СЕКЬЮРИТИ
СТАНДАРТ

Цаг тутамд хувьсан өөрчлөгдөж хөгжиж буй вирус болон malware-ийн эсрэг хамгаалалт

Үнэгүй вирусийн эсрэг програм болон өөрийн компьютерын системээс авах боломжгүй цогц хамгаалалтаар хамгаална

Бусад өрсөлдөгчдөөс илүү найдвартай, илүү хурдан

Таны төхөөрөмжид вирусгүй орчныг бүрдүүлнэ

НОРТОН СЕКЬЮРИТИ
ПРЕМИУМ

Гэр бүлийн тусгай хамгаалалтаар та болон таны санаа тавьдаг хүмүүсийг хамгаалахаас гадна компьютерын мэдээлэл хадгалах нэмэлт үйлчилгээтэй

НОРТОН СЕКЬЮРИТИ АЛЬ ХУВИЛБАР ИЛҮҮ ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ?

Вирус, spyware, malware болон бусад цахим халдлагаас хамгаалах

Хувийн мэдээлэл болон цахим шилжүүлгийн хамгаалалт

Бусдаас илүү найдвартай, хурдан хамгаалах

Компьютерийн системийг автоматаар шалгах

Нэг шийдлээр олон төрлийн төхөөрөмж буюу компьютер, таблет, ухаалаг гар утас хамгаалах

Вэб порталаар дамжуулан бүх төхөөрөмжөө хялбараар удирдан хамгаалах

Гэр бүлийн тусгай хамгаалалтын програм болон хүүхдийн цахим аюулгүй орчны хамгаалалт

Компьютерт хадгалагдаж буй чухал хэрэгцээт мэдээллийг нөөцлөн хадгалах

НОРТОН СТАНДАРТ

1 төхөөрөмж

 эсвэл 

1 жилийн эрх: 60,000₮

2 жилийн эрх: 106,000₮

НОРТОН ДЕЛЮКС

3 төхөөрөмж

 эсвэл болон

1 жилийн эрх: 89,000₮

2 жилийн эрх: 159,000₮

НОРТОН ПРЕМИУМ

5 төхөөрөмж

 эсвэл болон

1 жилийн эрх: 159,000₮

2 жилийн эрх: 280,000₮

СИСТЕМИЙН ШААРДЛАГА

 Windows үйлдлийн систем

Microsoft Windows XP (бүх төрлийн 32 bit) Service Pack3 (SP 3)-тай
эсвэл түүнээс дээш дэмжигдэнэ.

Microsoft Windows Vista (бүх төрлүүд) Service pack 1 (SP 1)-тэй байх ба түүнээс дээш дэмжигдэнэ.

Microsoft Windows 7 (бүх төрлүүд) Service pack 1 (SP 1)-тэй байх ба түүнээс дээш дэмжигдэнэ.

Windows 8/8.1 (бүх төрөл) дэмжигдэнэ. Хамгаалалтын зарим функц
дэмжигдэхгүй.

Microsoft Windows 10 (бүх төрөл) дэмжигдэнэ. Windows 10 S болон Edge browser–ийг дэмжихгүй.

IOS үйлдлийн систем

IOS 9 болон түүнээс дээш

Mac үйлдлийн систем

Мас OS Х түүний өмнөх 2 хувилбар болон нууц үг удирдлагын
систем дэмжигдэхгүй.

Norton Family болон Norton Family Premier дэмжигдэхгүй

Android үйлдлийн систем

Android 4.0.3 буюу түүнээс дээш дэмжигдэнэ. Google Play заавал
суусан байх шаардлагатай

Norton Family дэмжихэд Android 4 болон түүнээс дээш загварууд
шаардлагатай